Các điều khoản và điều kiện

Trang web này thuộc quyền quản lý của Thảm Trải Sàn Khánh Hà. Xin vui lòng đọc kỹ các điều kiện và điều khoản (“điều khoản”) dưới đây. Khi Quý khách truy cập vào trang web của chúng tôi có nghĩa là Quý khách đồng ý với các điều khoản này. Nếu Quý khách không đồng ý với các điều khoản này, Quý khách không nên truy cập hoặc xem trang web của chúng tôi.

Các điều kiện truy cập được chia thành nhiều mục. Mục này bao gồm các điều kiện và điều khoản chung. Các mục khác bên dưới bao gồm mục Thông tin đời tư trực tuyến, đưa ra giới hạn trách nhiệm của chúng tôi liên quan đến việc sử dụng các trang web ngoài và các điều khoản chung về truy cập.

1. Sử dụng hợp pháp

Quý khách phải chấp nhận rằng Quý khách sẽ không được phép có bất cứ hành vi nào có thể hiểu rằng Quý khách đã, đang hoặc sẽ tổ chức kinh doanh dưới bất kỳ hình thức bao gồm nhưng không giới hạn như đề nghị hoặc chào hàng, bán hàng, cho thuê, cấp phép, trưng bày, giao hàng, quảng cáo và khuyến mãi trực tiếp hoặc gián tiếp bất kỳ sản phẩm, dịch vụ, dữ liệu, thông tin, hình ảnh có nội dung vi phạm pháp luật hiện hành và thuần phong mỹ tục Việt Nam. Quý khách không được chào bán, hoặc bán hoặc phân phối bất kỳ phần nào của trang web này hoặc nội dung trang web trên bất kỳ phương tiện nào. Quý khách không được sử dụng bất kỳ phần nào của trang web này như một phần của trang web khác, dù là dưới hình thức liên kết trên Internet, trừ khi Quý khách được Nhà thuốc Nano cho phép bằng văn bản.

2. Sự tuân thủ

Thảm Trải Sàn Khánh Hà có quyền hợp pháp yêu cầu Quý khách tuân thủ những Điều khoản sử dụng, Chính sách bảo mật hoặc Thỏa thuận sử dụng tương ứng khi sử dụng Dịch vụ.

Nếu xác định được Quý khách vi phạm những điều khoản và điều kiện này, Thảm Trải Sàn Khánh Hà có thể đơn phương chấm dứt hoặc đình chỉ ngay lập tức việc:

– Sử dụng Dịch vụ

– Thỏa thuận sử dụng Dịch vụ

– Truy cập Website này.

Thảm Trải Sàn Khánh Hà cũng có quyền thông báo các hoạt động này bị nghi ngờ vi phạm qui định với cơ quan chức trách hoặc bên thứ ba. Thảm Trải Sàn Khánh Hà cũng có thể hợp tác với với cơ quan pháp luật để hỗ trợ điều tra và truy tố các hoạt động vi phạm pháp theo quy định.

3. Quyền sở hữu trí tuệ

Tất cả hình ảnh, biểu tượng, và tất cả các nội dung khác (gọi tắt là Nội dung) tại Website này thuộc sở hữu của Thảm Trải Sàn Khánh Hà và các tổ chức/công ty khác đã được Thảm Trải Sàn Khánh Hà cho phép. Thảm Trải Sàn Khánh Hà cho phép Quý khách xem, tải về và in Nội dung khi:

– Quý khách chỉ sử dụng cho mục đích cá nhân chứ không phải cho mục đích thương mại.

– Quý khách không sao chép, xuất bản hoặc sử dụng lại Nội dung.

– Quý khách không chỉnh sửa Nội dung.

– Quý khách không di chuyển bất kỳ bản quyền, thương hiệu và các Nội dung độc quyền khác trên Website.